Alpha Bank: Ανακοίνωση για καταθέσεις, δάνεια, κέρδη που προβληματίζει

Ποια η ανακοίνωση της Alpha Bank για καταθέσειςδάνεια;

Άσχημα νούμερα για την Alpha Bank για το τρέχον έτος.

Αρνητική εικόνα και ζημία ύψους 18,9 εκατ. ευρώ κατέγραψε η Alpha Bank το α’ 6μηνο του τρέχοντος έτους, ενώ για το β΄ 3μηνο του 2016 παρατηρήθηκαν συνολικές ζημίες ίσες με 16,8 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο τριμήνου, το αποτέλεσμα προ προβλέψεων διαμορφώθηκε σε 297,4 εκατ. ευρώ, οριακά μειωμένο κατά -0,5% από το προηγούμενο τρίμηνο.

Χρηματοοικονομική επίδοση

-Το Καθαρό Έσοδο Τόκων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε Ευρώ 483,4 εκατ. Το β΄ τρίμηνο 2016 το Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο αυξήθηκε σε 2,9% μετά από μείωση του Ενεργητικού κατά Ευρώ 0,8 δισ.

– Το β΄ τρίμηνο 2016 τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες αυξήθηκαν κατά 2,1% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 80,2 εκατ., επηρεασμένα θετικά από την αύξηση των συναλλαγών μέσω πιστωτικών καρτών και των προμηθειών συναλλαγών.

– Τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων επηρεάσθηκαν θετικά από την ολοκλήρωση της συναλλαγής της VISA ποσού Ευρώ 71,9 εκατ.

– Τα Λειτουργικά Έξοδα, εξαιρουμένων των εξόδων συγχωνεύσεως και των εκτάκτων εξόδωv, διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 281,1 εκατ. Ο Δείκτης Εξόδων/Εσόδων ανέρχεται σε 48,6% το β΄ τρίμηνο 2016.

– Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων ανήλθε σε Ευρώ 340,8 εκατ. το β΄ τρίμηνο 2016, αυξημένο κατά 27,2%.

– Οι Προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 605 εκατ. έναντι Ευρώ 892,8 εκατ. κατά το β΄ τρίμηνο 2015 (εξαιρουμένων των προβλέψεων στο πλαίσιο του Ελέγχου της Ποιότητας των Στοιχείων του Ενεργητικού).

– Οι Προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκαν σε 196 μονάδες βάσεως για το α΄ εξάμηνο του 2016 έναντι 286 μονάδων βάσεως για το αντίστοιχο εξάμηνο του 2015.

– Κέρδη/(Ζημίες) μετά από Φόρους Ευρώ -18,9 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2016.

Όπως σημειώνει η Alpha Bank σε σχετική ανακοίνωση:

– Τα Κύρια Αποτελέσματα προ Προβλέψεων διατηρήθηκαν αμετάβλητα σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 297,4 εκατ. Το Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο το β΄ τρίμηνο 2016 βελτιώθηκε σε 2,9%.

– Τα Λειτουργικά Έξοδα ανήλθαν σε Ευρώ 281,1 εκατ., απόδοση που οδηγεί στην επίτευξη του τεθέντος στόχου ετήσιας βάσεως κόστους Ευρώ 1,15 δισ. για το 2016.

Ο Δείκτης Εξόδων/Εσόδων το α΄ εξάμηνο 2016 διαμορφώνεται σε 48,2% έναντι 50,8% κατά το 2015, επίδοση που επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη βελτίωση της αποδοτικότητας.

– Η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε το β΄ τρίμηνο 2016 σε Ευρώ 22,7 δισ., ως αποτέλεσμα κυρίως των εισροών καταθέσεων κατά Ευρώ 0,7 δισ. και της ενισχύσεως της ρευστότητας από την πώληση ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) κατά Ευρώ 0,6 δισ.

Τον Αύγουστο 2016 η χρηματοδότηση μέσω του Έκτακτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) διαμορφώθηκε σε Ευρώ 15,4 δισ., μειωμένη κατά Ευρώ 7,6 δισ. από την έναρξη της επιβολής των περιοριστικών μέτρων στην κίνηση κεφαλαίων στο τέλος Ιουνίου 2015.

– Ο Δείκτης Δανείων σε Καθυστέρηση ανήλθε σε 37,8% στο τέλος Ιουνίου 2016. Ο Δείκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων διαμορφώθηκε σε 69%, επιτρέποντας την πιο ενεργό διαχείριση του χαρτοφυλακίου καθυστερήσεων.

– Οι προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου το β΄ τρίμηνο 2016 ανήλθαν σε Ευρώ 350 εκατ. και αντιστοιχούν σε 196 μονάδες βάσεως για το α΄ εξάμηνο 2016. Οι προβλέψεις για το β΄ τρίμηνο 2016 επηρεάσθηκαν σημαντικά από την αναγνώριση ζημιών απομειώσεως σχετιζομένων κυρίως με την εν εξελίξει διαδικασία αναδιαρθρώσεως μεγάλου ομίλου επιχειρήσεων.

– Κατά το α΄ εξάμηνο 2016 η κεφαλαιακή επάρκεια της Τραπέζης διατηρήθηκε αμετάβλητη ως αποτέλεσμα της λειτουργικής της επιδόσεως. Ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) διαμορφώθηκε σε 16,6% στο τέλος Ιουνίου 2016 έναντι 16,3% στο τέλος του α΄ τριμήνου 2016 και παραμένει αμετάβλητος από τον Δεκέμβριο 2015. Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια ανέρχονται σε Ευρώ 8,5 δισ., τα υψηλότερα στον κλάδο, και η Ενσώματη Λογιστική Αξία ανά Μετοχή διαμορφώνεται σε Ευρώ 5,5. Ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) ανέρχεται σε 16,2% με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ.

Βασικά Χαρακτηριστικά Ισολογισμού Alpha Bank

– Απομόχλευση Ενεργητικού κατά Ευρώ 0,8 δισ. σε τριμηνιαία βάση σε Ευρώ 67,4 δισ., κυρίως ως αποτέλεσμα της πωλήσεως ομολόγων ΕFSF ποσού Ευρώ 0,6 δισ., στο πλαίσιο της συμμετοχής της Τραπέζης στο Πρόγραμμα Αγοράς Τίτλων του Δημοσίου Τομέα (Public Sector Purchase Programme-PSPP).

– Αύξηση των υπολοίπων καταθέσεων κατά Ευρώ 0,7 δισ. το β΄ τρίμηνο 2016 και διαμόρφωσή τους σε Ευρώ 31,7 δισ. Στην Ελλάδα τα υπόλοιπα των καταθέσεων αυξήθηκαν κατά 1,7% σε τριμηνιαία βάση, κυρίως από καταθέσεις επιχειρήσεων, στις οποίες επετεύχθη αύξηση του μεριδίου αγοράς.

– Η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε κατά Ευρώ 1,4 δισ. το β΄ τρίμηνο 2016 και ανήλθε σε Ευρώ 22,7 δισ., κυρίως ως αποτέλεσμα των εισροών καταθέσεων και της ενισχύσεως της ρευστότητας από την πώληση ομολόγων ΕFSF. Τον Αύγουστο 2016 η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε περαιτέρω κατά Ευρώ 1,4 δισ. και ανήλθε σε Ευρώ 21,1 δισ.

– Τα υπόλοιπα των δανείων μειώθηκαν κατά Ευρώ 0,3 δισ. σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 45,5 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2016.

– Το β΄ τρίμηνο 2016 οι νέες καθυστερήσεις ανήλθαν σε Ευρώ 110 εκατ., έναντι Ευρώ 275 εκατ. κατά το προηγούμενο τρίμηνο. Ο Δείκτης Καθυστερήσεων διαμορφώθηκε σε 37,8% στο τέλος Ιουνίου 2016 έναντι 37,4% στο τέλος Μαρτίου 2016. Αντιστοίχως, ο Δείκτης Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων ανήλθε στο τέλος Ιουνίου 2016 σε 52,6% έναντι 52,1% το προηγούμενο τρίμηνο.

– Οι σωρευτικές προβλέψεις μετά από διαγραφές διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 15,9 δισ. και αντιστοιχούν στο 26% του δανειακού χαρτοφυλακίου.


Πηγή: fimes.gr
Tο διαβάσαμε εδώ


[ads2]

Διαβάστε περισσότερα...
Loading...
Loading...