Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για πλωτά ασθενοφόρα σε τρία νησιά του Αιγαίου

Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για πλωτά ασθενοφόρα σε τρία νησιά του Αιγαίου

Διαφ.
href="https://www.facebook.com/dialog/feed?app_id=589351428091236&display=popup&caption=true.gr&link=https%3A%2F%2Ftrue.gr%2Fprokirychthike-diagonismos-gia-plota-asthenofora-se-tria-nisia-tou-egeou%2F&redirect_uri=https://true.gr/prokirychthike-diagonismos-gia-plota-asthenofora-s...Ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια τριών σκαφών κατάλληλα διαμορφωμένων με υγειονομικό εξοπλισμό προϋπολογισμού 1.410.000.000 €, προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Ναυτιλίας και νησιωτικής Πολιτικής.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, τα τρία πλωτά ασθενοφόρα θα έχουν ως βάση τη Ρόδο τη Λέρο και τη Νάξο και θα παρέχουν τις βασικές πρώτες βοήθειες, θα χρησιμοποιηθούν για μεταφορά ασθενών αλλά και για επιχειρήσεις έρευνας-διάσωσης Το πλήρωμα θα είναι λιμενικοί και θα επιβαίνουν διασώστες και γιατροί του ΕΚΑΒ.Όπως αναφέρεται, ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος, ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον 60 ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 27 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018 και περιλαμβάνεται στην Πράξη «Περίθαλψη αδύναμων προσφύγων και διακομιδές ασθενών μέσω θάλασσας – Π.Α.Ι.ΩΝ.Α.Σ.», του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREGV-A «Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020» και χρηματοδοτείται σε ποσοστό 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο (ΕΤΠΑ) και 15% από εθνικούς πόρους μέσω ΠΔΕ.

ΠΗΓΗ: newsone.gr

Διαβάστε περισσότερα...