Υπάρχουν και οι στιγμές που εσύ θυσιάζεις τα πάντα για κάποιους…


Υπάρχουν και οι στιγμές που εσύ θυσιάζεις τα πάντα για κάποιους…


Διαφ.
και εκείνοι θυσιάζουν εσένα για το Τίποτα! Πηγή: olagiatingunaika.gr

Υπάρχουν και οι στιγμές που εσύ θυσιάζεις τα πάντα για κάποιους…και εκείνοι θυσιάζουν εσένα για το Τίποτα!

Πηγή: olagiatingunaika.gr

Διαβάστε περισσότερα...