900.000 ευρώ οι υπερωρίες για τους υπαλλήλους της ΕΡΤ για το 2019!

January 11, 2019

900.000 ευρώ οι υπερωρίες για τους υπαλλήλους της ΕΡΤ για το 2019!


Την τελευταία ημέρα του χρόνου δημοσιεύτηκε με ΦΕΚ η έγκριση υπερωριακής απασχόλησης πέρα από το κανονικό ωράριο του προσωπικού της ΕΡΤ για το 2019.

Στο συγκεκριμένο ΦΕΚ διαβάζουμε, λοιπόν, πως: “από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους έως 900.000,00€ (συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών), για την οποία υπάρχει πίστωση και βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ Α.Ε. του οικονομικού έτους 2019”.

Και συνεχίζει αναφέροντας: “Εγκρίνει την υπερωριακή απασχόληση πέρα από το κανονικό ωράριο του προσωπικού για το έτος 2019, εξαιρουμένων των εργαζομένων που κατέχουν θέσεις ευθύνης (Προϊστάμενοι Τμημάτων, Διευθυντών και Γενικών Διευθυντών), προκειμένου να είναι εφικτή η εκπλήρωση των σκοπών της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας και η ομαλή διεξαγωγή των λειτουργιών και υπηρεσιών της ΕΡΤ Α.Ε., όπως αυτές της έχουν ανατεθεί με τον ιδρυτικό της νόμο”.

Το ποσό των 900.000 ευρώ κατατμείται ως εξής:

480.000 ευρώ για υπερωριακή απογευματινή εργασία 220.000 ευρώ για υπερωριακή νυκτερινή εργασία και 200.000 ευρώ για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες Δείτε το ΦΕΚ:


Διαφ.


Την τελευταία ημέρα του χρόνου δημοσιεύτηκε με ΦΕΚ η έγκριση υπερωριακής απασχόλησης πέρα από το κανονικό ωράριο του προσωπικού της ΕΡΤ για το 2019.

Στο συγκεκριμένο ΦΕΚ διαβάζουμε, λοιπόν, πως: “από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους έως 900.000,00€ (συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών), για την οποία υπάρχει πίστωση και βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ Α.Ε. του οικονομικού έτους 2019”.

Και συνεχίζει αναφέροντας: “Εγκρίνει την υπερωριακή απασχόληση πέρα από το κανονικό ωράριο του προσωπικού για το έτος 2019, εξαιρουμένων των εργαζομένων που κατέχουν θέσεις ευθύνης (Προϊστάμενοι Τμημάτων, Διευθυντών και Γενικών Διευθυντών), προκειμένου να είναι εφικτή η εκπλήρωση των σκοπών της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας και η ομαλή διεξαγωγή των λειτουργιών και υπηρεσιών της ΕΡΤ Α.Ε., όπως αυτές της έχουν ανατεθεί με τον ιδρυτικό της νόμο”.

Το ποσό των 900.000 ευρώ κατατμείται ως εξής:

  • 480.000 ευρώ για υπερωριακή απογευματινή εργασία
  • 220.000 ευρώ για υπερωριακή νυκτερινή εργασία και
  • 200.000 ευρώ για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες

Δείτε το ΦΕΚ:

ΠΗΓΗ: newsone.gr

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Διαβάστε επίσης: