Πλέον δεν θυμώνω…Ούτε κρατώ κακία, μόνο απόσταση!

Πλέον δεν θυμώνω…Ούτε κρατώ κακία, μόνο απόσταση!

Διαφ.
Πηγή: olagiatingunaika.gr

Πλέον δεν θυμώνω…Ούτε κρατώ κακία, μόνο απόσταση!

Πηγή: olagiatingunaika.gr

Διαβάστε περισσότερα...