Μια σαραντάρα μπορεί να ισούται με δύο εικοσάρες…

Μια σαραντάρα μπορεί να ισούται με δύο εικοσάρες…

Διαφ.
Μια σαραντάρα μπορεί να ισούται με δύο εικοσάρες και ένας σαραντάρης με οχτώ πεντάχρονα… Πηγή:  olagiatingunaika.gr

Μια σαραντάρα μπορεί να ισούται με δύο εικοσάρες και ένας σαραντάρης με οχτώ πεντάχρονα…

Πηγή:  olagiatingunaika.gr

Διαβάστε περισσότερα...