Ζούμε στην κουλτούρα του "δοχείου" που υποτιμάει το "περιεχόμενο".

March 7, 2019

Ζούμε στην κουλτούρα του "δοχείου" που υποτιμάει το "περιεχόμενο".


Ζούμε σ’ έναν κόσμο όπου

Η κηδεία

έχει μεγαλύτερη σημασία

από τον νεκρό..

Ο γάμος έχει μεγαλύτερη σημασία

από την αγάπη..

και Η εμφάνιση έχει μεγαλύτερη σημασία


Διαφ.
και Η εμφάνιση έχει μεγαλύτεpη σημασία

Ζούμε σ’ έναν κόσμο όπου

Η κηδεία

έχει μεγαλύτερη σημασία

από τον νεκρό..

Ο γάμος έχει μεγαλύτερη σημασία

από την αγάπη..

και Η εμφάνιση έχει μεγαλύτερη σημασία

από τον νου.

Ζούμε στην κουλτούρα του «δοχείου»

που υποτιμάει το «περιεχόμενο».


Πηγή
Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Διαβάστε επίσης: