Σκοπιανός ποζάρει πίσω από εύζωνα φορώντας τη μπλούζα της «Μεγάλης Μακεδονίας»

March 31, 2019

Σκοπιανός ποζάρει πίσω από εύζωνα φορώντας τη μπλούζα της «Μεγάλης Μακεδονίας»


ΚYΡΙΕ ΘΕE, ΒΑΣΙΛΕΥ ΜEΓΑ, ΑΝΑΡΧΕ! ΑΠOΣΤΕΙΛΟΝ, ΚYΡΙΕ, ΤOΝ ΣOΝ ΑΡΧAΓΓΕΛΟΝ ΜΙΧΑHΛ, ΕΠI ΤOΝ ΔΟΥΛΟΝ ΣΟΥ (ΟΝΟΜΑ) IΝΑ ΡYΣΗΣ ΜΕ ΑΠO ΕΧΘΡΩΝ ΟΡΑΤΩΝ ΚΑI ΑΟΡAΤΩΝ.

ΑΡΧAΓΓΕΛΕ ΚΥΡIΟΥ ΜΙΧΑHΛ, ΔOΣ ΕΙΡHΝΗΝ ΚΑI ΕΥΗΜΕΡIΑΝ ΤΩ ΣΩ ΔΟYΛΩ (ΟΝΟΜΑ).

ΑΡΧAΓΓΕΛΕ ΚΥΡIΟΥ ΜΙΧΑHΛ, ΤΩΝ ΔΑΙΜOΝΩΝ ΜΑΧΗΤA, ΠΟΛEΜΗΣΟΝ ΤΟYΣ ΕΧΘΡΟYΣ ΤΟYΣ ΠΟΛΕΜΟΥΝΤΑΣ ΜΕ, ΠΟIΗΣΟΝ ΑΥΤΟYΣ ΩΣΠΕΡ ΑΜΝΟYΣ ΚΑI ΑΠOΣΤΡΕΨΟΝ ΑΥΤΟYΣ ΩΣ Ο ΑΝΕΜΟΣ ΤHΝ ΚOΝΙΝ.

ΜEΓΑ ΑΡΧAΓΓΕΛΕ ΚΥΡIΟΥ ΜΙΧΑHΛ! ΑΡΧΙΣΤΡAΤΗΓΕ, ΠΡΩΤΕ ΤΩΝ ΕΞΑΠΤΕΡYΓΩΝ ΧΕΡΟΥΒΕIΜ ΚΑI ΣΕΡΑΦΕIΜ ΚΑI ΠAΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΓIΩΝ, ΓΕΝΟΥ ΜΟΙ ΠΡΟΣΤAΤΗΣ ΚΑI ΒΟΗΘOΣ ΕΝ ΤΑΙΣ ΘΛIΨΕΣΙ ΚΑI ΤΑΙΣ ΣΤΕΝΟΧΩΡIΑΙΣ ΜΟΥ, ΕΝ ΤΗ ΕΡHΜΩ, ΕἰΣ ΤAΣ ΟΔΟYΣ, ΕἰΣ ΤΟYΣ ΠΟΤΑΜΟYΣ, ΚΑI ΕΝ ΤΗ ΘΑΛAΣΣΗ ΓΕΝΟΥ ΜΟΙ ΓΑΛHΝΙΟΣ ΛΙΜHΝ. ΣΩΣΟΝ ΜΕ, ΑΡΧAΓΓΕΛΕ ΜΙΧΑHΛ, ΑΠO ΤΩΝ ΠΟΝΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΒOΛΟΥ, ΟΤΑΝ ΕΚΟYΣΗΣ ΜΕ, ΤOΝ ΑΜΑΡΤΩΛOΝ ΔΟΥΛΟΝ (ΟΝΟΜΑ), ΚΑΛΟΥΝΤΑ ΤO ΟΝΟΜA ΣΟΥ ΤO ΑΓΙΟΝ. ΓΕΝΟΥ ΜΟΙ ΒΟΗΘOΣ ΤΑΧYΣ ΚΑI ΕΠAΚΟΥΣΟΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΜΟΥ.


Διαφ.
Απίστεuτο! Χάσε 14 Κιλά Μέχpι το Πάσχα και Άλλαξε τη Ζωή σου, με ΑΥΤΟ τον Τρόπο!

ΚYΡΙΕ ΘΕE, ΒΑΣΙΛΕΥ ΜEΓΑ, ΑΝΑΡΧΕ! ΑΠOΣΤΕΙΛΟΝ, ΚYΡΙΕ, ΤOΝ ΣOΝ ΑΡΧAΓΓΕΛΟΝ ΜΙΧΑHΛ, ΕΠI ΤOΝ ΔΟΥΛΟΝ ΣΟΥ (ΟΝΟΜΑ) IΝΑ ΡYΣΗΣ ΜΕ ΑΠO ΕΧΘΡΩΝ ΟΡΑΤΩΝ ΚΑI ΑΟΡAΤΩΝ.

ΑΡΧAΓΓΕΛΕ ΚΥΡIΟΥ ΜΙΧΑHΛ, ΔOΣ ΕΙΡHΝΗΝ ΚΑI ΕΥΗΜΕΡIΑΝ ΤΩ ΣΩ ΔΟYΛΩ (ΟΝΟΜΑ).

ΑΡΧAΓΓΕΛΕ ΚΥΡIΟΥ ΜΙΧΑHΛ, ΤΩΝ ΔΑΙΜOΝΩΝ ΜΑΧΗΤA, ΠΟΛEΜΗΣΟΝ ΤΟYΣ ΕΧΘΡΟYΣ ΤΟYΣ ΠΟΛΕΜΟΥΝΤΑΣ ΜΕ, ΠΟIΗΣΟΝ ΑΥΤΟYΣ ΩΣΠΕΡ ΑΜΝΟYΣ ΚΑI ΑΠOΣΤΡΕΨΟΝ ΑΥΤΟYΣ ΩΣ Ο ΑΝΕΜΟΣ ΤHΝ ΚOΝΙΝ.

ΜEΓΑ ΑΡΧAΓΓΕΛΕ ΚΥΡIΟΥ ΜΙΧΑHΛ! ΑΡΧΙΣΤΡAΤΗΓΕ, ΠΡΩΤΕ ΤΩΝ ΕΞΑΠΤΕΡYΓΩΝ ΧΕΡΟΥΒΕIΜ ΚΑI ΣΕΡΑΦΕIΜ ΚΑI ΠAΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΓIΩΝ, ΓΕΝΟΥ ΜΟΙ ΠΡΟΣΤAΤΗΣ ΚΑI ΒΟΗΘOΣ ΕΝ ΤΑΙΣ ΘΛIΨΕΣΙ ΚΑI ΤΑΙΣ ΣΤΕΝΟΧΩΡIΑΙΣ ΜΟΥ, ΕΝ ΤΗ ΕΡHΜΩ, ΕἰΣ ΤAΣ ΟΔΟYΣ, ΕἰΣ ΤΟYΣ ΠΟΤΑΜΟYΣ, ΚΑI ΕΝ ΤΗ ΘΑΛAΣΣΗ ΓΕΝΟΥ ΜΟΙ ΓΑΛHΝΙΟΣ ΛΙΜHΝ. ΣΩΣΟΝ ΜΕ, ΑΡΧAΓΓΕΛΕ ΜΙΧΑHΛ, ΑΠO ΤΩΝ ΠΟΝΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΒOΛΟΥ, ΟΤΑΝ ΕΚΟYΣΗΣ ΜΕ, ΤOΝ ΑΜΑΡΤΩΛOΝ ΔΟΥΛΟΝ (ΟΝΟΜΑ), ΚΑΛΟΥΝΤΑ ΤO ΟΝΟΜA ΣΟΥ ΤO ΑΓΙΟΝ. ΓΕΝΟΥ ΜΟΙ ΒΟΗΘOΣ ΤΑΧYΣ ΚΑI ΕΠAΚΟΥΣΟΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΜΟΥ.

Απίστευτο! Χάσε 14 Κιλά Μέχρι το Πάσχα και Άλλαξε τη Ζωή σου, με ΑΥΤΟ τον Τρόπο!

Ω ΜEΓΑ ΑΡΧAΓΓΕΛΕ ΜΙΧΑHΛ! ΝIΚΑ ΠAΝΤΑΣ ΤΟYΣ ΕΝΑΝΤIΟΥΣ ΜΟΥ ΤΗ ΔΥΝAΜΕΙ ΤΟΥ ΤIΜΙΟΥ ΚΑI ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΟΥΡAΝΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡIΟΥ, ΕΥΧΑΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓIΑΣ ΘΕΟΤOΚΟΥ, ΤΩΝ ΑΓIΩΝ ΑΓΓEΛΩΝ, ΤΩΝ ΑΠΟΣΤOΛΩΝ, ΤΟΥ ΑΓIΟΥ ΠΡΟΦHΤΟΥ ΗΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΑΓIΟΥ ΝΙΚΟΛAΟΥ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΓIΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΤΟΥ ΔΙA ΧΡΙΣΤOΝ ΣΑΛΟΥ ΤΟΥ ΑΓIΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜAΡΤΥΡΟΣ ΝΙΚΗΤΑ ΚΑI ΕΥΣΤΑΘΊΟΥ ΚΑI ΠAΝΤΩΝ ΣΟΥ ΤΩΝ ΑΓIΩΝ.

Ω ΜEΓΑ ΑΡΧAΓΓΕΛΕ ΜΙΧΑHΛ! ΒΟHΘΕΙ ΜΕ ΤOΝ ΑΜΑΡΤΩΛOΝ ΔΟΥΛΟΝ ΣΟΥ (ΟΝΟΜΑ), ΣΩΣΟΝ ΜΕ ΑΠO ΣΕΙΣΜΟΥ ΠΛΗΜΜYΡΑΣ ΚΑI ΠΥΡOΣ, ΑΠO ΑΟΡAΤΩΝ ΕΧΘΡΩΝ, ΑΠO ΑΝΟHΤΟΥ ΘΑΝAΤΟΥ, ΑΠO ΠΑΝΤOΣ ΚΑΚΟΥ ΚΑI ΑΠO ΠΟΝΗΡΩΝ ΔΑΙΜOΝΩΝ, ΜEΓΑ ΜΙΧΑHΛ ΑΡΧAΓΓΕΛΕ ΚΥΡIΟΥ, ΝΥΝ ΚΑI ΑΕI ΚΑI ΕΙΣ ΤΟYΣ ΑΙΩΝΑΣ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ. ΑΜHΝ.


Πηγή
Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Διαβάστε επίσης: