Ζούμε στην κουλτούρα του "δοχείου" που υποτιμάει το "περιεχόμενο".

Ζούμε στην κουλτούρα του "δοχείου" που υποτιμάει το "περιεχόμενο".

Διαφ.
Ζούμε σ’ έναν κόσμο όπου Η κηδεία έχει μεγαλύτερη σημασία από τον νεκρό.. Ο γάμος έχει μεγαλύτερη σημασία από την αγάπη.. και Η εμφάνιση έχει μεγαλύτερη σημασία από τον νου. Ζούμε στην κουλτούρα του «δοχείου» που υποτ...

Ζούμε σ’ έναν κόσμο όπου

Η κηδεία

έχει μεγαλύτερη σημασία

από τον νεκρό..

Ο γάμος έχει μεγαλύτερη σημασία

από την αγάπη..

και Η εμφάνιση έχει μεγαλύτερη σημασία

από τον νου.

Ζούμε στην κουλτούρα του «δοχείου»

που υποτιμάει το «περιεχόμενο».


Πηγή

Διαβάστε περισσότερα...