Όταν κάνεις το καλό δεν πρέπει να το ομολογείς

Όταν κάνεις το καλό δεν πρέπει να το ομολογείς

Διαφ.
Πηγή

Διαβάστε περισσότερα...