Δεν υπάρχει, ούτε θα υπάρξει ποτέ θρησκεία

Δεν υπάρχει, ούτε θα υπάρξει ποτέ θρησκεία

Διαφ.
Πηγή

Διαβάστε περισσότερα...