Στη Νορβηγία κρεμάνε σε σακούλες τα μήλα που βρίσκονται στο έδαφος για να μην σαπίσουν

Στη Νορβηγία κρεμάνε σε σακούλες τα μήλα που βρίσκονται στο έδαφος για να μην σαπίσουν

Διαφ.
href="https://www.facebook.com/dialog/feed?app_id=993025187555461&display=popup&caption=fanpage.gr&link=https%3A%2F%2Ffanpage.gr%2Fstories%2F%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B7-%25CE%25BD%25CE%25BF%25CF%2581%25CE%25B2%25CE%25B7%25CE%25B3%25CE%25AF%25CE%25B1-%25CE%25BA%25CF%2581%25CE%2...

Στη Νορβηγία, τα μήλα που βρίσκονται στο έδαφος ή ότι περισσεύουν τα βάζουν σε πλαστικές σακούλες και τα κρεμάνε στον φράχτη. Οι άνθρωποι που περνούν μπορούν να πάρουν μαζί τους μια τσάντα.

Προτιμούν να δώσουν δωρεάν τα μήλα παρά να σαπίσουν στο πάτωμα.


Πηγή

Διαβάστε περισσότερα...