Όσο πιο όμορφα τα λόγια, τόσο πιο ψεύτικα

Όσο πιο όμορφα τα λόγια, τόσο πιο ψεύτικα

Διαφ.
Πηγή

Όσο πιο όμορφα τα λόγια, τόσο πιο ψεύτικα


Πηγή

Διαβάστε περισσότερα...