Γιώργος Σαββάκης: Ως νεώτερο μνημείο κηρύχθηκε η λαϊκή τέχνη του στις ταβέρνες της Πλάκας

Γιώργος Σαββάκης: Ως νεώτερο μνημείο κηρύχθηκε η λαϊκή τέχνη του στις ταβέρνες της Πλάκας