Σκουπίδια, ακαθαρσίες και δυσοσμία: Το θλιβερό θέαμα στα τσαντίρια των Ρομά στη Μύκονο

Σκουπίδια, ακαθαρσίες και δυσοσμία: Το θλιβερό θέαμα στα τσαντίρια των Ρομά στη Μύκονο