Λέει η δασκάλα στον πονηρό Τοτό

Λέει η δασκάλα στον πονηρό Τοτό

Διαφ.
Λέει η δάσκαλα στον Τότο: – Τοτέ, ξέρεις ποιος είναι ο προέδρος του Ιράκ; -Δυστυχώς όχι, Κυρία. -Πρέπει να προσέχει...
Λέει η δάσκαλα στον Τότο:
– Τοτέ, ξέρεις ποιος είναι ο προέδρος του Ιράκ;

-Δυστυχώς όχι, Κυρία.

-Πρέπει να προσέχεις πιο πολύ, τα μαθήματα σου.-Κυρία, ξέρετε ποια είναι η Αμάντα;

-Όχι, Τοτέ.-Πρέπει να προσέχετε πιο πολύ, τον άντρα σας:
Πηγή

Διαβάστε περισσότερα...