Κόμμα για τα Ζώα για την 14η Ιουνίου: Μήνυμα ευαισθητοποίησης Κατά της Μεταφοράς Ζώντων Ζώων

May 3, 2022

Κόμμα για τα Ζώα για την 14η Ιουνίου: Μήνυμα ευαισθητοποίησης Κατά της Μεταφοράς Ζώντων Ζώων


Διαφ.

Κάθε χρόνο, εκατομμύρια ζώα μεταφέρονται σε χώρες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό την αναπαραγωγή, την εκτροφή ή τη σφαγή τους, αλλά και τη συμμετοχή τους σε αγώνες ή την πώλησή τους.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε στη θέσπιση ειδικού κανονισμού για τη μεταφορά ζώντων ζώων, που εφαρμόζεται από τις 25 Ιανουαρίου 2005. Ο κανονισμός ρυθμίζει τη μεταφορά ζώντων ζώων ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ και προβλέπει ελέγχους για ζώα που εισέρχονται ή εξέρχονται από αυτήν. Οι λεπτομερείς κανόνες έχουν στόχο να προλαμβάνονται οι τραυματισμοί ή η αδικαιολόγητη ταλαιπωρία των ζώων.

Παρόλα αυτά, σε πολλές περιπτώσεις, οι κανονισμοί καταπατώνται, με αποτέλεσμα μεταφορές ζώντων ζώων να εξελίσσονται σε παγίδες τρόμου και θανάτου για χιλιάδες ζώα.

Θλιβερό παράδειγμα, η μεταφορά χιλιάδων νεαρών βοοειδών, που μεταφέρθηκαν με τα πλοία Ελμπεΐκ και Καρίμ Αλάχ, υπό άθλιες συνθήκες και περιπλανήθηκαν για περίπου τρεις μήνες στη Μεσόγειο, μη γινόμενα αποδεκτά από κανένα ευρωπαϊκό κράτος, λόγω υποψίας πως πάσχουν από καταρροϊκό πυρετό. Τα ζώα αποδεκατίστηκαν από την πρωτοφανή ταλαιπωρία τους και όσα επέζησαν, θανατώθηκαν στον τόπο απ’ όπου ξεκίνησαν. Όλα αυτά χωρίς να επιβληθούν κυρώσεις.

Αναγνωρίζοντας το μεγάλο κενό στην κείμενη νομοθεσία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποδέχτηκε την πρόταση της φιλόζωης ευρωβουλευτού Άνια Χάζεκαμπ και συστήθηκε μια ειδική επιτροπή που θα εξετάσει την αναθεώρηση των σχετικών κανονισμών, προς όφελος της προστασίας της ευζωίας των ζώων.

Το Κόμμα για τα Ζώα εκφράζει την ηθική αναγκαιότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να λαμβάνουν πλήρως υπ’ όψιν τους τις απαιτήσεις της καλής διαβίωσης των ζώων ως ευαίσθητων όντων και υπόσχεται να εξαντλήσει κάθε προσπάθεια για να καταργηθεί η μεταφορά όλων των ζώντων ζώων σε ταξίδια άνω των οκτώ ωρών με πλοία ή κάθε άλλο μέσο, καθώς και κάθε διασυνοριακή μεταφορά ζώντων ζώων.

Πηγή: AnimalPolitics.gr

Διαβάστε επίσης: