Ελάχιστοι απαντούν σωστά: Το τεστ εuφuίας ποu μόvo οι πoλύ έξυπνοι άνθpωποι μποpούν να λύσουν

August 22, 2022

Ελάχιστοι απαντούν σωστά: Το τεστ εuφuίας που μόvo οι πoλύ έξυπνοι άνθpωποι μπορούν να λύσουν


Ελάχιστοι απαντούν σωστά: Το τεστ εuφuίας που μόvo οι πoλύ έξυπνοι άνθpωποι μπορούν να λύσουν

Ο μαθηματικός γρίφος, που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, έχει προβληματίσει πολλούς λύτες και θεωρείται ένας από τους πιο δύσκολους που υπάρχουν.

Πολλοί είναι εκείνοι που επιλέγουν να λύσουν γρίφους στον ελεύθερο χρόνο τους, προκειμένου να ακονίσουν το μυαλό τους και να οξύνουν το πνεύμα τους.

Ο μαθηματικός γρίφος για δυνατούς λύτεςΜε τα βασικά μαθηματικά και με πολλή φαντασία, υπάρχουν δύο λύσεις.

– 1η εξήγηση – λύση: H πιο απλή και “μπακαλίστικη” εξήγηση. 11 x 11 = 121 και 1 + 2 + 1 = 422 x 22 = 484 και 4 + 8 + 4 = 1633 x 33 = 1089 και 1 + 0 + 8 + 9 = 18.


Διαφ.
– 1η εξήγηση – λύση: H πιο απλή και “μπακαλίστικη” εξήγηση. 11 x 11 = 121 και 1 + 2 + 1 = 422 x 22 = 484 και 4 + 8 + 4 = 1633 x 33 = 1089 και 1 + 0 + 8 + 9 = 18.Ο μαθηματικός γρίφος, που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, έχει προβληματίσει πολλούς λύτες και θεωρείται ένας από τους πιο δύσκολους που υπάρχουν.

Πολλοί είναι εκείνοι που επιλέγουν να λύσουν γρίφους στον ελεύθερο χρόνο τους, προκειμένου να ακονίσουν το μυαλό τους και να οξύνουν το πνεύμα τους.

Μαθηματικός γρίφος στο διαδίκτυο

Ο μαθηματικός γρίφος για δυνατούς λύτες

Με τα βασικά μαθηματικά και με πολλή φαντασία, υπάρχουν δύο λύσεις.

– 1η εξήγηση – λύση: H πιο απλή και “μπακαλίστικη” εξήγηση. 11 x 11 = 121 και 1 + 2 + 1 = 422 x 22 = 484 και 4 + 8 + 4 = 1633 x 33 = 1089 και 1 + 0 + 8 + 9 = 18.

– 2η εξήγηση – λύση: Αν θεωρήσουμε ότι η μορφή που είναι γραμμένο μας παραπλανεί; Δηλαδή, από τη στιγμή που 11 x 11 = 4 είναι εξ ορισμού λάθος, αφού το γινόμενο δεν γίνεται να ισούται με 4, τότε μήπως το x δεν είναι το σύμβολο του πολλαπλασιασμού, αλλά ο άγνωστος x;

Το πρόβλημά διαμορφώνεται ως εξής: (1) 11 * x * 11 = 4 (2) 22 * x * 22 = 16(3) 33 * x * 33 = ; Άρα, από τη σχέση 1 προκύπτει x = 4/121, από τη σχέση 2 προκύπτει x = 16/484 που απλουστεύεται και αυτό σε x = 4/121. Αν αντικαταστήσουμε το x στην 3η σχέση, τότε ισχύει ότι 33 * (4/121) * 33 = 36.


Πηγή
Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Διαβάστε επίσης: