Νέο, «άγνωστο» επίδομα από τη ΔΥΠΑ: Έτσι θα πάρετε 1.916 ευρώ «ζεστά» σε τέσσερις δόσεις – Οι δικαιούχοι και η αίτηση

August 20, 2023

Νέο, «άγνωστο» επίδομα από τη ΔΥΠΑ: Έτσι θα πάρετε 1.916 ευρώ «ζεστά» σε τέσσερις δόσεις – Οι δικαιούχοι και η αίτηση


Διαφ.

Ένα επίδομα για τέσσερις μήνες, ύψους 1.916 ευρώ, έχουν την ευκαιρία να πάρουν χιλιάδες δικαιούχοι, μέσω της ΔΥΠΑ, σε τέσσερις ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του επιδόματος

Οι ασφαλισμένοι που έχουν απασχοληθεί σε συγκεκριμένο (κρίσιμο) χρονικό διάστημα ως δασεργάτες – ρητινοσυλλέκτες, είτε για λογαριασμό οικείων Συνεταιρισμών, είτε για λογαριασμό του Δημοσίου, είτε ως ελεύθεροι δασεργάτες, οι οποίοι αμείβονται κατ’ αποκοπή και ασφαλίζονται κατά τρόπο πλασματικό στον e-ΕΦΚΑ, είναι δυνατόν να λάβουν τακτική επιδότηση ανεργίας με ιδιαίτερους όρους που ρυθμίζονται από την ΥΑ 31924/19.06.91.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το νέο επίδομα

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, αφού έχει εκδοθεί Δελτίο Ανεργίας, από την 1η Οκτωβρίου έως την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου κάθε έτους, στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ, του τόπου κατοικίας των ενδιαφερομένων, ενώ από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, εξαρτάται η ημερομηνία έναρξης της επιδότησης.

Κατά την υποβολή της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος καλείται να δηλώσει:

αν έχει προστατευόμενα μέλη στην οικογένειά του, για να του χορηγηθεί προσαύξηση 10%

τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο είναι πρώτος δικαιούχος, όπου θα πιστώνονται τα επιδόματά του συνυποβάλλει συγκεκριμένα δικαιολογητικά

Με την οριστική υποβολή της αίτησης, ο άνεργος λαμβάνει αντίγραφο αυτής, στο οποίο καταγράφεται συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κατά το οποίο έχει την υποχρέωση να δηλώσει αυτοπροσώπως την παρουσία του στη ΔΥΠΑ, ενώ το διάστημα αυτό αποτυπώνεται και στις e-services ΔΥΠΑ.

Η διάρκεια της επιδότησης εξαρτάται από τον αριθμό ημερών εργασίας που έχουν πραγματοποιηθεί στο κρίσιμο χρονικό διάστημα και από τον αριθμό των ημερησίων επιδομάτων που έχουν λάβει εντός της προηγούμενης τετραετίας από την έναρξη της επιδότησης για την οποία υποβάλλουν αίτηση, τα οποία δεν πρέπει να είναι πάνω από τετρακόσια.

Με βάση τα ανωτέρω, η διάρκεια της επιδότησης κυμαίνεται από δύο μέχρι τέσσερις μήνες, όταν δεν υπάρχει επιδότηση εντός της τετραετίας.

Εάν μέσα στην τετραετία οι δασεργάτες/ρητινοσυλλέκτες έχουν επιδοτηθεί, αλλά έχουν λάβει λιγότερα από τετρακόσια ημερήσια επιδόματα, δικαιούνται να επιδοτηθούν για τον υπόλοιπο αριθμό ημερησίων επιδομάτων μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των τετρακοσίων ημερησίων επιδομάτων.

Επίδομα από τη ΔΥΠΑ


Πηγή