Αδιανόητη επιστολή Μητροπολίτη εναντίον του Μάρκου Σεφερλή – Βαριά διαμαρτυρία που προκαλεί αντιδράσεις

October 25, 2023

Αδιανόητη επιστολή Μητροπολίτη εναντίον του Μάρκου Σεφερλή – Βαριά διαμαρτυρία που προκαλεί αντιδράσεις


Διαφ.

Επιστολή διαμαρτυρίας για την παράσταση του Μάρκου Σεφερλή «Πράκτωρ 00Λεφτά», που προβλήθηκε στον ΣΚΑΙ, απέστειλε ο Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου Μακάριος, ενώ μάλιστα ζητά να γίνει εισαγγελική παρέμβαση για την παράσταση.

Ο λόγος που ζητά να παρέμβει η Δικαιοσύνη είναι γιατί, όπως λέει, «εράντιζε δέ μέ τόν ἁγιασμό τήν φαλάκρα κάποιου θεατή γιά νά βγάλει ἤ καί νά μεγαλώσουν τά μαλλιά του καί στή συνέχεια τά γεννητικά του ὄργανα γιατί ὁ ἁγιασμός ἔχει δυνατότητα νά τά μεγαλώνει ὅλα».

Ολόκληρη η επιστολή του Μητροπολίτη Σιδηροκάστρου για τον Μάρκο Σεφερλή:

Φίλος μέ προέτρεψε τήν Παρασκευή 20 Ὀκτωβρίου νωρίς τό βράδυ νά ἀνοίξω τήν τηλεόρασή μου καί ἐπειγόντως νά δῶ τόν ΣΚΑΙ, γεγονός πού τό ἔπραξα. Δέν εἶχε ἄδικο. Τά ὅσα εἶδα γιά λίγα λεπτά «αἰσχρόν ἐστί καί λέγειν».

Ἀλήθεια ποιός νοήμων (ἀ-νοήμων) ἔγραψε τέτοιο σενάριο;

Πῶς ὁ κ. Σεφερλής, μεγάλος κωμικός καί καταξιωμένος ἠθοποιός, τό ἀνέβασε στό θέατρο ἄν δέν κάνω λάθος καί στή συνέχεια στήν τηλεόραση χωρίς ἴχνος ἐντροπῆς ἤ καί αἰδοῦς;

Καί πῶς ἕνας σταθμός ὅπως ὁ ΣΚΑΙ τό προέβαλε χωρίς κανέναν ἔλεγχο.

Καλά ὅσοι δέν συντάσσονται μέ τά δικά μας πιστεύω ἄς χειροκροτοῦν καί ἄς γελοῦν γιά τά χάλια μας ἤ πολλές φορές καί τά λάθη ἤ τίς ἀστοχίες μας. Ἀλλά ὅσοι ἀπό μᾶς πιστεύουμε σέ κάτι, δέ μας ὑπολογίζουν;

Δέν ἔχουμε ἐμεῖς προσωπικότητα; Δέν ἔχουμε ἀξία νά μᾶς σεβαστοῦν γι’ αὐτό πού εἴμαστε; Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί.

Ἀγαπητοί Κύριοι, δέν εἴμεθα ἀπόκοσμοι οὔτε ἐξωγήινοι οὔτε ἄγευστοι τῆς τέχνης καί τῆς ἐλευθερίας τοῦ λόγου.

Καί σέ Δημοκρατικό καθεστώς ζοῦμε καί τῆ Δημοκρατία γευόμεθα καί ὑπηρετοῦμε καί τήν στηρίζουμε, ὅμως ὅλα ἔχουν ἕνα ὅριο.

Κάπου ἡ άσυδοσία σταματᾶ καί μάλιστα «ἐκεῖ πού ἀρχίζει ἡ δική μας ἐλευθερία καί ἡ δική μας ἀνεκτικότητα».

Οἱ Γάλλοι, καί κακῶς, πλήρωσαν μέ πολύ ἀκριβό τίμημα τήν προσβολή πού ἔκαναν στο κοράνι καί στόν μεγάλο θρησκευτικό ἡγέτη τῶν Μουσουλμάνων.

Ἰδού λοιπόν κ. Σεφερλή καί ἀγαπητέ ΣΚΑΙ. Ποιός γεννάει τούς Τζιχαντιστές καί ποιός δημιουργεῖ στενοκέφαλους ἤ καί ἐκτρέφει ἀνεγκέφαλους τρομοκράτες;

Πάντως ὄχι ἐμείς πού κηρύσσουμε διαρκῶς ἀγάπη, ἐλευθερία, ἰσότητα, ἀνεκτικότητα, καί ὅλα τά θετικά στοιχεῖα πού συγκροτοῦν μιά εὐνομούμενη δημοκρατική πολιτεία.

Ἀλλά βλέπετε εἰσπράττουμε προσβολές γιά τά πιστεύω μας. Γιά τό εἶναι μας. Γιά τήν οὐσία μας.

Γιά τόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία μας. Δέν τολμοῦμε νά μιλήσουμε μέ ὅλους ἐσᾶς πού μᾶς ἐπιτίθεσθε καί μέ κομψό ἀλλά πολλές φορές καί μέ ἄκομψο τρόπο καί ζοῦμε ὑπό τήν ἀπειλήν τῆς ἐπεμβάσεως τοῦ εἰσαγγελέως πού δυστυχῶς ἀπουσιάζει ἀπ’ ὅλα τά δικά σας ἀνομήματα.

Περιμένουμε τήν παρέμβασή του.

Καί γιά νά γίνω πιό σαφής θά σᾶς πῶ τά πράγματα μέ τό ὄνομά τους, ὅσα βέβαια συνεκράτησα καί ὅσα ἀνερυθρίαστα μπορῶ νά ἐκθέσω.

Ὁ πιό πάνω ἠθοποιός μαζί μέ τούς συνεργάτες του ἠθοποιούς παρουσίαζαν καθαρἀ ἐκκλησιαστική ὀρθόδοξη σκηνή ἁγιασμοῦ.

Ὁ ἴδιος ἦταν ἐνδεδυμένος μέ πλήρη ἱερατική στολή καί οἱ ἄλλοι δύο μέ ράσα, μαλλιά γένια κ.τ.λ.

Ἐράντιζε δέ μέ τόν ἁγιασμό τήν φαλάκρα κάποιου θεατή γιά νά βγάλει ἤ καί νά μεγαλώσουν τά μαλλιά του καί στή συνέχεια τά γεννητικά του ὄργανα γιατί ὁ ἁγιασμός ἔχει δυνατότητα νά τά μεγαλώνει ὅλα.

Ἀκολούθως ψάλλοντας μέ ἐκκλησιαστικό ὕφος καί μέλος προέτρεψε νά ζοῦμε στό σκοτάδι λόγω κρίσης.

Τότε μιά συνεργάτιδά του ἔσκυψε δίπλα του καί ἐνώπιον ὅλων δείχνοντας γυμνά τά ὀπίσθιά της.

Καί τότε ὦ τοῦ θαύματος ἔψαλλαν ὅλοι μαζί τό «εἴδομεν τό φῶς τό ἀληθινόν» σέ πραεῖα βυζαντινή μελωδία βλέποντας τό αἰσχρόν θέαμα.

Ἀγαπητοί κύριοί μου αὐτό εἶναι τό ἐπίπεδό μας; Αὐτός εἶναι ὁ πολιτισμός μας;

Αὐτός εἶναι ὁ σεβασμός μας, ὁ αὐτοσεβασμός μας καί ἡ αὐτοσυνειδησία μας;

Καταλύονται ὅλα ἐν ὀνόματι τῆς τέχνης καί μάλιστα «γυμνῆς» ἄν θέλετε καί «ὑψηλῆς» καί οὐδείς ἐπιτρέπεται νά ἀρθρώσει λέξη ἀντίδρασης, οὔτε Σύνοδος, οὔτε Ἱεράρχης, οὔτε Κληρικός, οὔτε οἱοσδήποτε ἄλλος;

Ἀμέσως θά χλευαστεῖ καί θά γίνει περίγελως ὡς ὀπισθοδρομικός.

Ἀγαπητοί Κύριοι τοῦ ΣΚΑΙ δέν σᾶς λέγω ὑπερβολές. Θεωρῶ τόν ἑαυτό μου παρά τήν ἡλικία μου πολύ προοδευτικό.

Εὔκολα δέν σκανδαλίζομαι οὔτε παρεξηγῶ, ἀλλά τά ὅσα εἶδα ὑπερβαίνουν τή λογική, τό ἦθος, τήν εὐπρέπεια, τήν πνευματικότητα, τήν ἑλληνική ὀρθόδοξη ἀρχοντιά καί τήν συνείδηση, ἀλλά καί τήν παράδοσή μας πού εἶναι πλούσια καί ἐκλεπτυσμένη.

Ζητῆστε νά δεῖτε τήν ἐν λόγῳ παράσταση καί θά με δικαιώσετε.

Κύριε Εἰσαγγελεῦ, πιστεύω ὅτι ὄχι μόνο ἀπό τήν ἀντίδρασή μου ἀλλά καί πολλῶν ἄλλων, ἀλλά καί ἐξ ἰδίων σας αὐτεπαγγέλτως, θά κάνετε τό καθῆκον σας.

Ζητῆστε νά δεῖτε τήν ταινία, ὅλα ὅσα προβάλλονται ἀπό δημόσια τηλεόραση μεγάλης μάλιστα ἀκροαματικότητας. Τό κακό παράγινε.

Ἀγαπητοί Συνεπίσκοποι καί ἀδελφοί Κληρικοί,

Νομίζω ὅτι ἐπέστη ὁ καιρός νά μή μένουμε σέ ὅλα ἄφωνοι.

Οἱ Ἰερεῖς μας καί ὁ λαός μας περιμένουν τή φωνή μας ὄχι γιά νά κάνουμε ἐπανάσταση ἀλλά καί ἡ φωνή μας καί ἡ διαμαρτυρία μας νά ἀκούγεται καί κυρίως νά μᾶς σέβονται, ἐάν ὄχι ἐμᾶς, τούς ἁγίους μας, τούς πατέρες μας, τούς προγόνους μας καί τήν παρακαταθήκη πού μᾶς ἀφῆκαν μέ τό αἶμα καί τή ζωή τους.

Μεθαύριο θά γιορτάσουμε τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου Δημητρίου καί τή μεγάλη ἑορτή τῆς 28ης Ὀκτωβρίου.

Σ’ ὅλα ὅσα μᾶς ὑποτιμοῦν καί μᾶς προσβάλλουν λέμε ἕνα μεγάλο «ΟΧΙ», παρά τή σμικρότητα τῆς λέξης.

Κύριοι Ἀκαδημαϊκοί καί κ. Καθηγητές,

Ἔχετε σοφία καί γνώση καί σύνεση. Καιρός νά ἀκούσουμε καί τή δική σας φωνή ἔστω καί μέ μιά δήλωσή σας. Θά μᾶς παρηγορήσει καί θά βάλει πολλά πράγματα σέ τάξη καί σέ σειρά.

Φρένο στήν ἀσυδοσία καί τήν ὑπέρμετρη ὑποτίμηση τῶν πάντων. Εἶστε σοφοί καί ἡ σοφία σας θά μᾶς ἀναπτερώσει τό ἠθικό.

Ἀγαπητοί ἀδελφοί Χριστιανοί πολύπαθοι καί πολύβασανισμένοι δυστυχῶς ἀπό πολλές πλευρές, Καταντήσατε στοιχεῖα ἐκμετάλλευσης στό βωμό τοῦ χρήματος καί τῆς τηλεθέασης.

«Νῦν ἐπέστη ὁ καιρός». «Στῶμεν καλῶς, στῶμεν μετά φόβου».

Κρατῆστε ψηλά τίς σημαῖες τῆς πατρίδας καί τό σταμνί τῆς πίστης ἄθραυστο γιά μιά πιό ὄμορφη ζωή γιά μᾶς καί τά παιδιά μας.

Ἡ ζωή εἶναι ὄμορφη καί ἡ πίστη ὡραιότερη.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+Ο ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΣ


Πηγή

Διαβάστε επίσης: