Μπαίνει σύντομα στα ΑΤΜ: Σε πελάγη ευτυχίας χιλιάδες συνταξιούχοι, ανακοινώθηκε έκτακτο επίδομα 200€

October 31, 2023

Μπαίνει σύντομα στα ΑΤΜ: Σε πελάγη ευτυχίας χιλιάδες συνταξιούχοι, ανακοινώθηκε έκτακτο επίδομα 200€


Διαφ.

Έκτακτο επίδομα ύψους 200 ευρώ, θα καταβληθεί σε τουλάχιστον 750.000 συνταξιούχους, με προσωπική διαφορά πάνω από 10 ευρώ και σύνταξη το πολύ έως 1.600 ευρώ μηνιαίως, το αργότερο έως τα Χριστούγεννα.

Η σχετική διάταξη που ορίζει τις ακριβείς προϋποθέσεις, αλλά και το ύψος της παροχής, που ξεκινάει από 100 ευρώ για τις υψηλότερες συντάξεις και φθάνει έως τα 200 ευρώ για συντάξεις κάτω των 700 ευρώ, είναι έτοιμη και πλέον, οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ και του υπουργείου Εργασίας επεξεργάζονται τις λίστες με τους συνταξιούχους, που λόγω της ύπαρξης προσωπικής διαφοράς, όπως και φέτος, έτσι και το 2024, δεν θα λάβουν αυξήσεις στις συντάξεις τους.

Αξίζει να σημειωθεί πως από την 1η Ιανουαρίου 2024, οι κύριες συντάξεις θα αυξηθούν με βάση το 50% του αθροίσματος του ρυθμού ανάπτυξης και του πληθωρισμού και με τα μέχρι τώρα δεδομένα, η αύξηση δεν θα ξεπεράσει το 3% με 3,1% και ετήσιο κόστος 400 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, περίπου 750.000 συνταξιούχοι, με κύριες συντάξεις έως 1.600 ευρώ, που έχουν προσωπική διαφορά άνω των 10 ευρώ, θα μείνουν για έναν ακόμη χρόνο χωρίς αύξηση, με αποτέλεσμα το οικονομικό επιτελείο, με βάση και την προεκλογική δέσμευση του πρωθυπουργού, να προχωρήσει στην κατάρτιση της σχετικής διάταξης, που θα κατατεθεί στη Βουλή προς ψήφιση, σε ένα από τα επόμενα σχέδια νόμου, ώστε πριν από τα Χριστούγεννα, να λάβουν έκτακτη οικονομική ενίσχυση από 100 έως 200 ευρώ.

Τουλάχιστον σε 750.000 συνταξιούχους θα καταβληθεί το έκτακτο επίδομα

Η έκτακτη ενίσχυση θα καταβληθεί έως 31.12.2023. Είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή του e-ΕΦΚΑ.

Επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του e-ΕΦΚΑ, κατόπιν αντίστοιχης τροποποίησης του προϋπολογισμού του, με τη χρήση ταμειακών διαθεσίμων του.

Με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δύναται να καθορίζεται η διαδικασία καταβολής της έκτακτης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης.

Η φετινή διάταξη είναι ξεκάθαρη καθώς αφενός οι αυξήσεις των συντάξεων θα είναι σημαντικά χαμηλότερες από τις περυσινές (7,75%), αφετέρου μπαίνει ο «κόφτης» των 10 ευρώ, που σημαίνει ότι όσοι έχουν προσωπική διαφορά έως 10 ευρώ, βάσει των υπολογισμών των συναρμόδιων υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Εργασίας, θα δουν τη διαφορά αυτή να μηδενίζεται και θα οδηγηθούν σε περιβάλλον αυξήσεων.

Σύμφωνα μάλιστα με ειδικούς της κοινωνικής ασφάλισης, κάθε χρόνο περίπου 150.000 συνταξιούχοι θα περιορίζουν ή θα εξαλείφουν την προσωπική τους διαφορά.

Έτσι, το 2024 θα λάβουν αύξηση έως 3,1%. Συνολικά, βάσει των αρχικών εκτιμήσεων, ολόκληρη αύξηση θα λάβουν περίπου 500.000 συνταξιούχοι που αποχώρησαν μετά τις 13/5/2016 χωρίς προσωπική διαφορά, 550.000 αγρότες που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις επανυπολογισμού σύνταξης και 350.000 παλαιοί συνταξιούχοι που είτε δεν είχαν είτε κάλυψαν την προσωπική διαφορά με τις αυξήσεις του 2023.

Μικρότερη αύξηση θα πάρουν περίπου 150.000 παλαιοί συνταξιούχοι (πριν από τις 13/5/2016) που έχουν προσωπική διαφορά, την οποία θα μηδενίσουν με ένα μέρος της αύξησης.

Τέλος, οι περίπου 750.000 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά άνω των 10 ευρώ, αφενός θα λάβουν το έκτακτο επίδομα, αφετέρου θα απομειώσουν την προσωπική τους διαφορά και θα βρεθούν πιο κοντά στις επόμενες αυξήσεις.


Πηγή