287 ευρώ «ζεστά» στον λογαριασμό σου με μία προϋπόθεση: Το «άγνωστο» επίδομα που λίγοι ξέρουν – Πότε πληρώνει

December 14, 2023

287 ευρώ «ζεστά» στον λογαριασμό σου με μία προϋπόθεση: Το «άγνωστο» επίδομα που λίγοι ξέρουν – Πότε πληρώνειΓια το επίδομα της ΔΥΠΑ, που μπορούν να λάβουν άνεργοι τρεις φορές μέσα στο έτος, ενεργοποιείται η δυνατότητα υποβολής αίτησης, στις αρχές Ιανουαρίου.

Το ύψος του επιδόματος ανέρχεται στα 287 ευρώ και το λαμβάνουν άνεργοι που δεν δικαιούνται ταμείο ανεργίας.

Για όσους υποβάλλουν την αίτηση εντός του Ιανουαρίου, θα λάβουν την πρώτη πληρωμή τον Απρίλιο, ενώ θα ακολουθήσουν ακόμη δύο πληρωμές.

Οι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ΔΥΠΑ, Από Ιανουάριο μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για το επίδομα 287 ευρώ, που θα λάβουν μετά από τρεις μήνες, αν δεν βρουν εργασία.

Το επίδομα μπορούν να λάβουν όσοι έχουν εργαστεί το έτος 2023, αλλά για κάποιο λόγο δεν δικαιούνται να μπουν ταμείο ανεργίας.

Ο δικαιούχος δεν χρειάζεται να περιμένει τρεις μήνες, προκειμένου να κάνει την αίτηση στο Gov.gr για το συγκεκριμένο επίδομα της ΔΥΠΑ, αλλά η πρώτη πληρωμή θα γίνει αφού συμπληρώσουν τρεις μήνες από την αίτηση.

Το επίδομα θα καταβάλλεται κάθε τρίμηνο για έναν χρόνο και το ποσό θα ανέρχεται στα 287 ευρώ σε κάθε πληρωμή, μετά από την τελευταία αύξηση του κατώτατου μισθού.

Οι προϋποθέσεις για το επίδομα της ΔΥΠΑ

Σύμφωνα με την ΔΥΠΑ, οι προϋποθέσεις για το επίδομα τρίμηνης παραμονής είναι οι εξής:

Το ειδικό αυτό επίδομα από ΔΥΠΑ δικαιούνται οι ασφαλισμένοι/-ες, εφόσον δεν συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης, παραμένουν εγγεγραμμένοι/-ες στο μητρώο ανέργων επί τρεις μήνες, έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση ανεργίας εξήντα τουλάχιστον ημέρες εργασίας στο έτος που προηγείται της έναρξης του τριμήνου και δεν υπάγονται στις κατηγορίες όπως οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές/-ριες, εργαζόμενοι/-ες σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέματα κ.λπ.

Η ημερομηνία έναρξης του τριμήνου ξεκινά από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος και όχι από την ημερομηνία έκδοσης του δελτίου ανεργίας.

Το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του/της ασφαλισμένου/-ης να μην υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό, όπως αυτό αποδεικνύεται από το πλέον πρόσφατα διαθέσιμο έγγραφο της οικείας οικονομικής εφορίας. Για το έτος 2022, το ποσό αυτό ανέρχεται σε 12.619,22 ευρώ. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 293,47 ευρώ κάθε ημερολογιακό έτος.

Σε περίπτωση που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος περισσότερες από μία φορά στο αυτό ημερολογιακό έτος, δεν απαιτείται η προϋπόθεση των εξήντα ημερομισθίων, η οποία είναι απαραίτητο να πληρούται μόνο για την πρώτη καταβολή του βοηθήματος. Επίσης, οι ασφαλισμένοι/-ες πρέπει να έχουν τεθεί, για όλο το εν λόγω χρονικό διάστημα, στη διάθεση της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του Οργανισμού.

Το ποσό του βοηθήματος ισούται με δεκαπέντε ημερήσια επιδόματα και προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος.

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά με τους εξής τρόπους:

αυτοπροσώπως, μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας του τόπου κατοικίας ή της τελευταίας απασχόλησης, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται ταυτόχρονα με την έκδοση του δελτίου ανεργίας

μέσω των e-services ΔΥΠΑ

μέσω ΚΕΠ

Η παραλαβή της απόφασης γίνεται είτε μέσω του ατομικού λογαριασμού στις e-services ΟΑΕΔ είτε μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας.

Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται αντίγραφο του πλέον πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος.

Το δικαιολογητικό αυτό θα προσκομίζεται μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της διαλειτουργικότητας με την ΑΑΔΕ

αριθμός καταθετικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ), στον οποίο ο ενδιαφερόμενος πολίτης πρέπει να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος

Ψηφιακά βήματα για την αίτηση

Είσοδος στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ

Είσοδος στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΥΠΑ

Είσοδος με κωδικούς taxisnet

Καταχώρηση ΑΜΚΑ

Επιλογή υποβολή αίτησης

Επιλογή Ειδικό βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στα μητρώα ανέργων

Έλεγχος στοιχείων διεύθυνσης και τραπεζικού λογαριασμού

Πληκτρολόγηση ΙΒΑΝ νέου λογαριασμού και επισύναψη αποδεικτικού

Επιβεβαίωση στοιχείων διεύθυνσης και τραπεζικού λογαριασμού αιτούντος

Καταγραφή και πρωτοκόλληση αίτησης

Επεξεργασία της αίτησης από την ΔΥΠΑ

Έκδοση απορριπτικής απόφασης

Ενημέρωση του αιτούντος

Έκδοση εγκριτικής απόφασης

Κατάθεση ποσού και ενημέρωση του αιτούντος

Πηγή: www.enaklik.com


Πηγή

Διαβάστε επίσης: