Έγινε αυτό που “έτρεμε” ο Παναγιώτης Ψωμιάδης: O Άρειος Πάγος ανακοίνωσε τα δυσάρεστα – Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα

January 30, 2024

Έγινε αυτό που “έτρεμε” ο Παναγιώτης Ψωμιάδης: O Άρειος Πάγος ανακοίνωσε τα δυσάρεστα – Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα


Διαφ.

Από τον Άρειο Πάγο ασκήθηκε αναίρεση κατά της απόφασης που παύει την ποινική δίωξη του Παναγιώτη Ψωμιάδη και του αδελφού του, Διονυσίου.

Ειδικότερα, ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Αχιλλέας Ζήσης, άσκησε αναίρεση κατά απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, με την οποία παύει οριστικά η ποινική δίωξη κατ΄άρθρο 67 του Ν.4735/2020 κατά των κατηγορουμένων, Παναγιώτη Ψωμιάδη του Χαραλάμπους, πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλονίκης και Διονύσιου Ψωμιάδη του Χαραλάμπους, (αδελφό του) για τις πράξεις: α) της κακουργηματικής απιστίας κατά συναυτουργία και β) της κακουργηματικής ψευδούς βεβαίωσης κατ΄ εξακολούθηση που στρέφεται άμεσα κατά Ν.Π.Δ.Δ ,(Περιφέρεια Θεσσαλονίκης), με ζημία εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ σε βάρος των περιφερειών και του Δημοσίου.

Η αναίρεση ασκείται για εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης.

Τι ζητά ο εισαγγελέας από τον Άρειο Πάγο

Ο εισαγγελέας ζητά από τον Άρειο Πάγο να κριθεί ότι η διάταξη του άρθρου 93 του Ν. 4745/2020 είναι αντισυνταγματική, διότι συνιστά «κρυπτοαμνηστία», την οποία απαγορεύει το Σύνταγμα και ως εκ τούτου ανεφάρμοστη, κατά το άρθρο 93 παρ. 4 του Συντάγματος, διότι αντιβαίνει στις διατάξεις των άρθρων 47 παρ. 3, 4 και 4 παρ.1, 25 παρ.1, και 26 του Συντάγματος, αφού με την παραπάνω ρύθμιση εισάγεται νομοθετική διάταξη που αφορά εξατομικευμένη περίπτωση, δηλ. αμνηστεύονται κακουργηματικές πράξεις αιρετών και υπαλλήλων ΟΤΑ.

Ειδικότερα:

Με το άρθρο 67 του Ν. 4735/ 2020, με έναρξη ισχύος την 12.10. 2010 ορίζεται ότι: 1. Αίρεται το αξιόποινο των πράξεων αιρετών και υπαλλήλων, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, οι οποίες αφορούν πληρωμές ενταλμάτων που έλαβαν χώρα μέχρι 31.7.2019 και οι οποίες διενεργήθηκαν επί τη βάση ελέγχων των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και παύουν οριστικά οι ποινικές και πειθαρχικές διώξεις εναντίον των προσώπων αυτών, καθώς και κάθε διαδικασία καταλογισμού σε βάρος τους.

Δηλαδή η ως άνω Διάταξη του ν.4735/ 2020, αφορά μόνον συγκεκριμένη κατηγορία προσώπων (αιρετούς και υπαλλήλους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού), όχι δε όλες τις πληρωμές, οι οποίες ελέγχθηκαν προληπτικά από το Ελεγκτικό Συνέδριο, και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (πληρωμές ενταλμάτων που έλαβαν χώρα μέχρι 31-7-2019).

Ουσιαστικά πρόκειται για «κρυπτοαμνηστία», και ως εκ τούτου είναι αντισυνταγματική, ενόψει του ότι υπάρχουν και εκκρεμείς υποθέσεις στα Δικαστήρια με κατηγορούμενους -αιρετούς και υπαλλήλους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού- με ζημία αρκετών εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος των περιφερειών και του Δημοσίου.

Αναίρεση απόφασης για Παναγιώτη Ψωμιάδη


Πηγή

Διαβάστε επίσης: