Φώτης Σεργουλόπουλος: «Δε μπορούσα να κρúψω το φúλο της σχέσnς μου λέγοντας “ο άνθρωπóς μου”, αισθανóμουν ότι ήμοuν πάρα πολύ ψεúτικος»

February 6, 2024

Φώτης Σεργουλόπουλος: «Δε μπορούσα να κρúψω το φúλο της σχέσnς μου λέγοντας “ο άνθρωπóς μου”, αισθανóμουν ότι ήμοuν πάρα πολύ ψεúτικος»


Διαφ.


Πηγή

Διαβάστε επίσης: