Ανακουφίζουν την ψυχή μας: Δύο προσευχές του Αγίου Παϊσίου που όταν τις ψέλνεις η Παναγία σε βοηθά

June 25, 2024
Οι δύο προσευχές του Αγίου Παϊσίου ανακουφίζουν την ψυχή μας και όταν τις ψέλνουμε, η Παναγία μας βοηθάει.

Ανακουφίζουν την ψυχή μας: Δύο προσευχές του Αγίου Παϊσίου που όταν τις ψέλνεις η Παναγία σε βοηθά


Διαφ.

Πάντων προστατεύεις, ἀγαθὴ και Πάντων θλιβομένων ἡ χαρά

width=800

Με το πέρασμα του καιρού έρχονται στο φως ιστορίες σχετικές με τον Άγιο Παϊσιο σχετικές με συμβουλές και προσευχές του.

Ο ίδιος κάποτε είχε δηλώσει να ψέλνεις το Πάντων προστατεύεις, ἀγαθὴ και το Πάντων θλιβομένων ἡ χαρά. Τον ίδιο τον Άγιο είχε ρωτήσει κάποτε ένας ευσεβής πιστός, πως μπορεί να ανακάμψει και να σταθεί στα πόδια του, μετά από διαρκείς λύπες και πτώσεις. Ο Άγιος του είχε απαντήσει λέγοντας του τα παραπάνω.

Τι είπε ο Άγιος Παΐσιος στον θεοσεβούμενο

Θα πρέπει να ψάλλεις το Πάντων προστατεύεις, ἀγαθὴ και το Πάντων θλιβομένων ἡ χαρά. Αυτό να το κάνεις σαν κανόνα, και η Παναγία θα σε βοηθήσει. Η Παναγία δεν μας αφήνει· μας κουβαλάει στην πλάτη Της, αρκεί κι εμείς να το θέλουμε και να μην κλωτσάμε, όπως κάνουν τα άτακτα παιδιά. Πάντων προστατεύεις Αγαθή, των καταφευγόντων εν πίστει τη κραταιά σου χειρί. Άλλην γαρ ουκ έχομεν, αμαρτωλοί προς Θεόν, εν κινδύνοις και θλίψεσιν, αεί μεσιτείαν,

Οι κατακαμπτόμενοι, υπό πταισμάτων πολλών, Μήτερ του Θεού του Υψίστου. όθεν σοι προσπίπτομεν. ρύσαι, πάσης περιστάσεως τους δούλους σου. Δέσποινα, πρόσδεξε τας δεήσεις των δούλων σου και λύτρωσε ημάς από πάσης ανάγκης και θλίψεως. Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα μου εἰς σὲ ἀνατίθημι, Μήτηρ τοῦ Θεοῦ, φύλαξόν με ὑπὸ τὴν σκέπην σου.

Εκ παντοίων κινδύνων τούς δούλους σου φύλαττε, ευλογημένη Θεοτόκε, ίνα σε δοξάζωμεν, τήν ελπίδα τών ψυχών ημών. Τη πρεσβεία, Κύριε, πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την σην ειρήνην δος ημίν και ελέησον ημάς ως μόνος οικτίρμων.

Πάντων θλιβομένων η χαρά, και αδικουμένων προστάτις, και πενομένων τροφή, ξένων Τέ παράκλησις, και βακτηρία τυφλών, ασθενούντων επίσκεψις, καταπονουμένων, σκέπη και αντίληψις, και ορφανών βοηθός, Μητερ του Θεού του ύψίστου, συ Υπάρχεις Αχραντε σπευσον, δυσωπούμεν ρύσασθαι τους δούλους σου. (ήχος πλ. δ’)


Πηγή

Διαβάστε επίσης: