“Κατραπακιά” σε όσους δεν χρησιμοποιούν κάρτα τράπεζας, Τέλος τα μετρητά στην Ελλάδα σε αυτές τις συναλλαγές

November 5, 2023

“Κατραπακιά” σε όσους δεν χρησιμοποιούν κάρτα τράπεζας, Τέλος τα μετρητά στην Ελλάδα σε αυτές τις συναλλαγές


Διαφ.

Η χρήση μετρητών θα περιοριστεί με δέσμη μέτρων, που προωθεί το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, με σκοπό να πατάξει τη φοροδιαφυγή.

Πως θα περιοριστεί η χρήση μετρητών για να περιοριστεί η φοροδιαφυγή

Σύμφωνα με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο:

Απαγορεύονται τα μετρητά στις αγορές ακινήτων: Το τίμημα για αγοραπωλησίες ακινήτων θα καταβάλλεται αποκλειστικά με τραπεζικά μέσα πληρωμής. Το συμβόλαιο που καταγράφει προκαταβολή, μερική ή ολική εξόφληση με μετρητά είναι άκυρο και απαγορεύεται η μεταγραφή του. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο ίσο με το 10% του τιμήματος που καταβλήθηκε με μετρητά, κατ’ ελάχιστο 10.000 και μέχρι 500.000 ευρώ, για κάθε παράβαση.

Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία, το 2022 πραγματοποιήθηκαν 338.511 μεταβιβάσεις ακινήτων με συνολικό τίμημα 27.740.709.425.71Euro. Από αυτές, οι 42.613 εξοφλήθηκαν αποκλειστικά με μετρητά (συνολικό τίμημα :462.493.710,3Euro) ενώ σε 41.741 περιπτώσεις, τίμημα ύψους 2.980.580.395.13Euro εξοφλήθηκε εν μέρει με μετρητά.

2. Προβλέπεται πρόστιμο για συναλλαγές με μετρητά: Το πρόστιμο για αγορές αξίας πάνω από 500 ευρώ με μετρητά, το οποίο σήμερα είναι 100 ευρώ διαμορφώνεται στο εξής στο διπλάσιο της αξίας της απόδειξης.

3. Υποχρεωτικά ηλεκτρονικές συναλλαγές για προϊόντα με φόρο κατανάλωσης: Όλες οι συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων για προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, φόρο κατανάλωσης και τέλος ταξινόμησης, γίνονται υποχρεωτικά και ανεξαρτήτως ποσού, με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής. Η ρύθμιση περιλαμβάνει τόσο το εγχώριο όσο και το διεθνές εμπόριο (εισαγωγές – εξαγωγές) με χώρες της ΕΕ και τρίτες χώρες. Δεν αφορά τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και ιδιωτών ή μεταξύ ιδιωτών.

4. Τα επιδόματα θα καταβάλλονται σε χρεωστική κάρτα: Θεσμοθετείται η πληρωμή της πλειονότητας των κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων (επιδόματα τέκνων, επίδομα γέννησης, επιδόματα ανεργίας) μέσω χρεωστικών καρτών. Σε συνδυασμό με την διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS, το μέτρο αποκλείει την διοχέτευση των επιδομάτων προς την παραοικονομία.


Πηγή

Διαβάστε επίσης: