Ελάχιστοι γνωρίζουν το πραγματικό νόημα: Γιατί περνάμε κάτω από τον επιτάφιο την Μεγάλη Παρασκευή;

May 4, 2024

Ελάχιστοι γνωρίζουν το πραγματικό νόημα: Γιατί περνάμε κάτω από τον επιτάφιο την Μεγάλη Παρασκευή;


Διαφ.

Το πέρασμα κάτω από τον Επιτάφιο, το Ιερό Πετραχήλι, ή η ευλογία που λαμβάνεται όταν η Ιερά Εικόνα ή το σκήνωμα ενός Αγίου περνά πάνω από τους πιστούς, είναι πράξεις βαθιά ριζωμένες στην Ορθόδοξη Χριστιανική παράδοση. Αυτές οι τελετουργίες αποτελούν συμβολικές πράξεις ταπείνωσης και πίστης, καθώς οι πιστοί δηλώνουν την εξάρτησή τους από τη θεία χάρη και την πνευματική ευλογία.

Η Σημασία της Πράξης του Περάσματος Κάτω από τον Επιτάφιο

Η τελετή του Επιταφίου τη Μεγάλη Παρασκευή είναι ένα από τα κορυφαία και πιο συγκινητικά δρώμενα της Ορθόδοξης Χριστιανικής λατρείας. Το πέρασμα κάτω από τον Επιτάφιο συμβολίζει την είσοδο του πιστού στον τάφο με τον Χριστό και τη συμμετοχή του στον θάνατο και την Ανάσταση Του. Πρόκειται για μια πράξη απόλυτης ταπείνωσης και αφοσίωσης, εκφράζοντας την πίστη στη νίκη της ζωής έναντι του θανάτου.

Το νόημα είναι εμφανές: «Εκφράζω τη βαθύτατη ευλάβειά μου και την πίστη μου στον θυσιασθέντα, παθόντα και ταφέντα Κύριο, και θέτω τον εαυτό μου εν ταπεινώσει κάτω από Αυτόν και κάτω από τη θαυμαστή και θεϊκή επίδραση και ευλογία Του».

Τα λόγια του . Θεολόγου:

Σύμφωνα με τον π. Θεολόγο το ίδιο γίνεται και με το Ιερό Πετραχήλι, όπου σκύβω κάτω από αυτό, για να δεχθώ την ευλογία και την ευχή του Ιερέα, είτε στην Εξομολόγηση, είτε στο Ευχέλαιο, είτε σε οποιαδήποτε άλλη Ευχή.

Όπως και όταν εορτάζει κάποιος Άγιος και λιτανεύεται η Ιερά Εικόνα του, ή το σκήνωμά του (π.χ. Αγ. Γεράσιμος) ή ένα θαυματουργό Εικόνισμα της Παναγίας (πχ στην Τήνο). Βλέπουμε εκατοντάδες ανθρώπων που στρώνονται στο έδαφος, γιά να περάσει από πάνω τους η «χάρη».

Αλλά παρόμοια συνήθεια περιγράφεται και στις Πράξεις των Αποστόλων, όπου θαυμαστά σημεία λάμβαναν χώρα, όταν και μόνο η σκιά των Αποστόλων που περνούσε πάνω από ασθενείς, ήταν αρκετή για να τους θεραπεύσει:

«Ο σεβασμός δε και η εκτίμησις του λαού προς αυτούς [τους Αποστόλους] δια την θείαν δύναμιν, που ενεργούσε διά μέσου αυτών, ήτο τόσος, ώστε έβγαζαν τους ασθενείς εις τας πλατείας και τους έβαζαν οι μεν πλούσιοι επάνω εις κλίνας, οι δε πτωχοί εις απέριττα κρεββάτια, ώστε, όταν θα ήρχετο και θα επερνούσε ο Πέτρος, και η σκιά του έστω να πέση επάνω εις κανένα από αυτούς, δια να τον θεραπεύση» (Πράξ. 5,15).

Το μόνο που απαιτεί προσοχή και δηλώνει ασέβεια και ολιγοπιστία, είναι εκείνο το άγχος να τρέξουμε και να περάσουμε οπωσδήποτε από 3 ή από 7 Επιταφίους. Πάντα η θρησκοληψία καιροφυλακτεί, για να θολώσει τη θεοσέβεια.


Πηγή

Διαβάστε επίσης: