Στην ουρά για τον Παράδεισο πάλι περιμένουν τρεις κυρίες

Στην ουρά για τον Παράδεισο πάλι περιμένουν τρεις κυρίες